dialekt.dk Unges sprog forside  Krydsfelt  Multilingual Urban Scandinavia Stilistisk Praksis

I min forskning undersøger jeg talesproglig variation i sammenhæng med forskellige sociale fænomener og kategorier som mobilitet, ungdom, køn og flersprogethed. I øjeblikket er jeg optaget af hvordan sprog bruges og varieres når mennesker bevæger sig socialt og geografisk.

My research interests concern various aspects of language variation in late modernity: Dialects, place and space, youth, gender and multilingualism.

dua_logo    Aasfest  Dialekt.dk